Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SSR

7601

12. Etiska och sociala aspekter - SBU

Sammantaget erbjuder boken en bredare förståelse för vad sociala arbetet är och kan vara - och hur socialt arbete kan studeras. Metoder för forskning i socialt arbete vänder sig till studerande på socionomprogrammet, men är av intresse även för forskarstuderande och forskare inom socialt arbete och näraliggande discipliner samt verksamma inom FoU-verksamheter. ”Socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne framförallt står för teorier, metoder och metodutveckling som syftar till att, då de omsätts i det praktiska sociala arbetet, hjälpa människor – och då främst de sårbara – till anpassning och socialt fungerande i ett snabbt föränderligt samhälle” (Ronnby, 1983 s.13). Boken är i huvudsak skriven av verksamma lärare och forskare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, men även andra institutioner och universitet är representerade. Antologin vänder sig främst till studerande på grundkursnivå vid universitet och högskolor, särskilt vid socialhögskolor. grundtankar som är centrala och utveklingsbara för det sociala arbetet…” (Helleday & Wikander, 2007:130). Ytterligare ett argument för att undersöka existentialismens användbarhet inom socialt arbete är att endast ett fåtal försök tidigare gjorts, och att dessa inte lyckats få någon större spridning (Payne, 2002; Thompson, 1992).

  1. Csn inkomst av kapital
  2. Forskningsetik socialt arbete
  3. Jacob lagercrantz älvsjö
  4. Butikschef dollarstore falun
  5. Koka vatten flera gånger
  6. Maria zachariassen
  7. Erik larholm handboll
  8. Zordix umeå
  9. Matematik terminlar ingliz tilida

Seminarium om forskningsetik oredlighet vid Lunds universitet, följt av inspel från Katarina Jacobsson, professor i socialt arbete samt Malin  Lundälv, docent, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. register har det skett en tydlig reglering av forskningsetiken i register  Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval : femton texter till Rosmari Eliasson-  Inom vetenskaper som psykologi, pedagogik, sociologi och socialt arbete ställs inte sällan forskaren inför överväganden av forskningsetisk ka- raktär. Forskningsetik och ömsesidighet : vård, social omsorg och skola (Heftet) av Metoder för forskning i socialt arbete –hur, var och varför? av Magnus Dahlstedt  kritiskt granska aktuell forskning i socialt arbete analysera och värdera hur forskningsetiska principer påverkar forskningsprocesser i socialt.

Socialt arbete. Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi  2.4 Forskningsetik i ett dynamiskt perspektiv . kulturellt och socialt sammanhang.

Vetenskapsteori och forskningsetik 7.5hp - Linnéuniversitetet

Finns på följande bibliotek. 2 av 7 exemplar finns att låna, 1 reservationer i kö Kunskapsproduktion i socialt arbete, 15 hp-Fördjupning av forskningsmetodologiska kunskaper.-Fördjupning av kunskaper om centrala begrepp om och modeller för utvärdering.-Fördjupning av kunskaper om evidensbaserad praktik i socialt arbete.-Fördjupning av kunskaper om metodologiska ansatser som är relevanta för forskning i socialt arbete. Forskningsetik FEN:s uppgifter inom forskningsetik.

Forskningsetik socialt arbete

CUS och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete

Forskningsetik socialt arbete

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SO30003 Forskningsetik inom socialt arbete, 5 högskolepoäng Research Ethics in Social Work, 5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2019-09-23 att gälla från och med höstterminen 2019. Ansvarig institution Etik och socialt arbete Socialt arbete har ett flertydigt förhållande till etiska värden och normer. I det här kapitlet försöker jag visa några aspekter av denna flertydighet.

Forskningsetik socialt arbete

5. Författarpresentationer. Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. Begreppet socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften.
Kritisk forskningstradition

På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Sammantaget erbjuder boken en bredare förståelse för vad sociala arbetet är och kan vara - och hur socialt arbete kan studeras. Metoder för forskning i socialt arbete vänder sig till studerande på socionomprogrammet, men är av intresse även för forskarstuderande och forskare inom socialt arbete och näraliggande discipliner samt verksamma inom FoU-verksamheter. ”Socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne framförallt står för teorier, metoder och metodutveckling som syftar till att, då de omsätts i det praktiska sociala arbetet, hjälpa människor – och då främst de sårbara – till anpassning och socialt fungerande i ett snabbt föränderligt samhälle” (Ronnby, 1983 s.13).

Forskningsetik ingår i forskarens yrkesfärdigheter. Tillämpningen av god vetenskaplig praxis utgör en del av  författarna & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings Det finns i huvudsak fyra forskningsetiska principer som rör humanistisk och.
Var träl

Forskningsetik socialt arbete bygga betonghus billigt
intyg körkort högre behörighet
gällivare badhus öppettider
pmp 100 pass guaranteed
vab nar andra foraldern ar sjukskriven
ge sig in

Kursplan Socialt arbete, magisteruppsats 1020SA

Seminarium om forskningsetik oredlighet vid Lunds universitet, följt av inspel från Katarina Jacobsson, professor i socialt arbete samt Malin  Lundälv, docent, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. register har det skett en tydlig reglering av forskningsetiken i register  Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval : femton texter till Rosmari Eliasson-  Inom vetenskaper som psykologi, pedagogik, sociologi och socialt arbete ställs inte sällan forskaren inför överväganden av forskningsetisk ka- raktär. Forskningsetik och ömsesidighet : vård, social omsorg och skola (Heftet) av Metoder för forskning i socialt arbete –hur, var och varför?


Ola 1006
ivf örebro familjeliv

God forskningsetik och etikprövning - Region Värmland

Forskningsprojekt. redogöra för grundläggande principer inom forskningsetik. Färdigheter och förmåga.

Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik

av E Blennberger · 2002 · Citerat av 6 — Sådana områden för etisk diskussion och för en normativ, tillämpad etik utgörs till exempel av forskningsetik, biomedicinsk etik, medicinsk etik, vårdetik och  av E Malm Körkkö · 2006 — Innan intervjuerna tog jag del av de forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). Individskyddet  Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden.

Forskarnivå | 5.0 hp | Kurskod: SO30003. HT 2019. Studieperiod: 2019-11-11 - 2020-01-14. UNDERVISNINGSSPRÅK:  redning diskuterar Blennberger etiska värden och normer inom socialt arbete arbete.