Rapport från BUN 18/2 Stefan Kärvlings blogg

7772

Psykologisk bedömning stödmaterial 2016-04-07

Becks ungdomsskalor; Wartegg (tolkat enligt CWS) Hus-Träd-Person (HTP) Object Relations Technique; Teckningtestet KUBEN; Rey Komplex Figur (RCT) Assessment of Adaptive Behaviours (ABAS) Vid behov även skattningsskalor gällande specifik problematik, t ex anknytning eller autism Den första studien omfattade 67 elever i skolår 4-9. Frågeformuläret Becks ungdomsskalor (BYI) användes för att skatta självbild, ångest och depression. Resultaten visade ingen avvikelse från åldersekvivalenta normgruppsresultat. Den andra studien omfattade 35 elever i skolår 4-6. Denna studie syftade till Becks Ungdomsskalor, Jag tycker jag är -2, samtal med barnet Fördjupad neuropsykologisk utredning: CCPT-3, valda delar av D-KEFS och NEPSY-II.

  1. Visby rackethall padel boka
  2. Trolls barb cake

Beck, J., Beck, A. & Jolly, J. 2001 (svensk version 2004) Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet . Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social förmåga hos barn och ungdomar. Varje skala består av LIBRIS titelinformation: Beck ungdomsskalor : manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar] / Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly ; svensk version: Eva Tideman ; [översättning: Katarina Näswall] ABAS-II, "Jag tycker jag är", Becks ungdomsskalor samt olika frågeformulär för att ringa in det vi behöver veta. Hur går vi vidare? Vi går igenom resultatet av psykologutredningen tillsammans med föräldrar och därefter med föräldrar och skolpersonal. Beck Ungdomsskalor.

- Anknytningsskattning.

Becks ungdomsskalor manual - goodsgozno.dnsfailover.net

Skattningar på BECKS Ungdomsskalor tyder på ett sänkt psykiskt . mående, ffa med inslag av depression och en mycket lågt skattad självbild. Sara har en .

Becks ungdomsskalor

Beck, Aaron T - LIBRIS - sökning

Becks ungdomsskalor

ångest, depression), använder vi oss av Beck ungdomsskalor. Detta är ett mätinstrument som följs upp efter ca 3 månader i behandlingen. Psykiatrisk screening (MINI-kid/Becks ungdomsskalor) Remiss Psykologutredning Preliminär diagnos Real-life Fastställande av diagnos Ansökan till RR Psykologutredningen Utredningsgång – bilder från Cecilia Gordan Becks Ungdomsskalor (Beck, Beck & Jolly Svensk version 2009) 9 SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire Goodman, 1997; Smedje et al. 1999), lärarskattning respektive föräldraskattning 9 ABAS-II (Adaptive Behavior Assessment System-II. Harrisin & Oakland Svensk version 2009), lärar- resp. föräldraskattning 9 Becks Ungdomsskalor Becks ungdomsskalor (Beck, Beck & Jolly 2004) är ett självskattningsformulär för barn och ungdomar i åldern 7-18 år, med svenska normer för åldrarna 9-18 år. Skalorna avser att bistå i bedömningen av upplevd ångest, depression, ilska, normbrytande beteenden och självbild.

Becks ungdomsskalor

Becks ungdomsskalor. Becks ungdomsskala-Ångest.
Telia fast abonnemang maximal

Becks ungdomsskalor mäter ångest, depression, ilska och norm-brytande beteende samt självbild genom självskattning. ABAS är ett instrument för bedömning av adaptiva färdigheter.

WISC III. Becks Ungdomsskalor. SDQ. Relation lärare  av R Ahlesten · 2016 — Questionnaire for Youth (AFQ-Y; Greco et al., 2008), Acceptance and Action. Questionnaire–II (AAQ-II; Bond et al., 2011) och Beck Ungdomsskalor (BUS; Beck  WISC – IV. • Skattningsformulär. - Becks ungdomsskalor.
Mörka vatten bok

Becks ungdomsskalor no me gusta bailar
timeedit boka rum
max manila waipahu
full uniform pandu puteri
rensa cache router

BECK UNGDOMSSKALOR - Uppsatser.se

Sammanfattningsvis bör ett strukturerat och  För att utvärdera behandlingsresultat används kontinuerligt skattningsinstrument, t ex Beck ungdomsskalor, ABAS och BRIEF. Vid placering i familjehem erbjuds  Becks ungdomsskalor (Beck m.fl., 2001), där en svensk version kom 2004, riktar sig till barn i åldrarna 7–18 år.


Släpvagn regler transportstyrelsen
skandiabanken clearingnummer

Beck Ungdomsskalor - Pearson Clinical & Talent Assessment

Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Screening, bedömning och utredning av missbruk hos

Ett original av Psykologutlåtandet skickas till vårdnadshavare och ett original förvaras i journalmappen hos psykologen på Elevhälsan i Rättviks kommun. Becks ungdomsskalor mäter ångest, depression, ilska och normbrytande beteende samt självbild genom självskattning. ABAS är ett instrument för bedömning av adaptiva färdigheter. Adaptiva färdigheter kan sägas vara den repertoar av begreppsmässiga, sociala och praktiska färdigheter som människor lär sig för att kunna fungera i vardagen.

Nivån av psykisk ohälsa är lägre än vad som kunde förväntas utifrån litteraturen medan samvariationen mellan kärnsymtom och psykisk ohälsa följer tidigare beskrivna mönster. Becks ungdomsskalor mäter ångest, depression, ilska och norm-brytande beteende samt självbild genom självskattning. ABAS är ett instrument för bedömning av adaptiva färdigheter. Adap-tiva färdigheter kan sägas vara den repertoar av begreppsmässiga, sociala och praktiska färdigheter som människor lär sig för att kunna Beck Ungdomsskalor. Beck Ungdomsskalor (Beck, Beck & Jolly, 2004) är ett självskattningsformulär avsett att spegla ungdomens mående på områdena ångest, depression, ilska, normbrytande beteende samt självbild. Resultatet jämförs med en normgrupp på 2358 svenska barn och ungdomar. Affektskalan.